pixel

Jerzy Sokołowski

prof. dr hab. n. med.

Biografia

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Nauczyciel akademicki. W latach 1982-1987 asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, a obecnie kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej i Katedry Stomatologii Odtwórczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1991 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2002 roku doktora habilitowanego nauk medycznych, a od 2004 r. jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w UM w Łodzi. Od 2008 r. Dziekan Wydziały Lekarsko-Dentystycznego, a od 2009 r. Prodziekan d.s. Stomatologii Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. Od 2007 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
Autor zintegrowanego programu nauczania materiałoznawstwa stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi. Naukowiec, autor ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, laureat licznych nagród za działalność naukową i dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.
Lekarz praktyk, specjalista w zakresie stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, o szerokich zainteresowaniach, koncentrujących się głównie wokół zagadnień dotyczących materiałoznawstwa stomatologicznego. Doskonale łączy wiedzę lekarską z elementami chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Posiada duży zasób wiedzy o nowoczesnych materiałach oraz technikach wykorzystywanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych, systemów wiążących, cementów szkło-jonomerowych i ich adhezji do szkliwa, zębiny i powierzchni uzupełnień protetycznych. W kręgu jego zainteresowań pozostają także nowoczesne metody wykonawstwa i korozji metalowych konstrukcji protetycznych. Prowadzi wykłady i kursy z zakresu protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej i stomatologii odtwórczej.