Krzysztof Gronkiewicz

dr n.med.

Biografia

Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ, specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej.
Od 15 lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki zarówno w Polsce jak i za granicą. Od 2003 roku związany z Fundacją Protetyka w ramach której prowadził kursy z zakresu: wkładów i nakładów koronowych, wkładów koronowo-korzeniowych, licówek ceramicznych, koron i mostów protetycznych, zaopatrzenia natychmiastowego i tymczasowego, teoretycznych podstaw klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, zastosowania protez szkieletowych oraz overdenture – kotwiczonych na zatrzaskach koronowych, korzeniowych i zasuwach koronowych oraz z zakresu implantoprotetyki.
Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych oraz z klasycznej protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjenta po przeszczepie twarzy.

Zobacz więcejAkademia Implantu