• Akademia kompozytu to jedyne tego typu wydarzenie na rynku.

  Tutaj dowiesz się wszystkiego o adhezji i materiałach złożonych.

 

Hotel Andel's

przy galerii krakowskiej

SPECJALNA OFERTA CEN POKOI HOTELOWYCH
dla uczestników akademii

 

Jeśli zastanawiasz się czasem nad tym:

 

 • jaka jest różnica pomiędzy wypełnieniem kompozytowym a amalgamatowym?
 • czym tak na prawdę jest adhezja?
 • jak opanować ślinę i język?
 • jakie są różnice pomiędzy systemami wiążącymi i który użyć do czego?
 • jak opracować ubytek?
 • jak przygotować powierzchnię do odbudowy lub naprawy?
 • czym wypłukać ubytek?
 • wytrawiać czy nie wytrawiać?
 • jaki materiał kompozytowy wybrać do różnych zastosowań?
 • czym się różnią materiały kompozytowe między sobą?
 • jak modelować wypełnienia w odcinku bocznym?
 • jak modelować wypełnienia w odcinku przednim?
 • czym się różnią lampy polimeryzacyjne od siebie?
 • czym i jak polerować wypełnienie?
 • czy w ogóle polerowanie jest konieczne?
 • co wybrać: odbudowę bezpośrednią, czy pośrednią?
 • jak przygotować ząb pod nakład?
 • czym cementować nakłady i inne uzupełnienia pośrednie?
 • co zrobić, żeby nasza praca zachowała swoje właściwości na długo?
 • czy o kompozytach wiem już wszystko?

To akademia kompozytu jest dla Ciebie. To kompendium wiedzy o adhezji i materiałach złożonych niezbędne dla każdego stomatologa.

Plan kursu

Dzień pierwszy

9:00-10:00

     JS

Materiały kompozytowe o zmodyfikowanym składzie matrycy polimerowej - rewolucja w stomatologii czy miraż?

Naprężenia skurczowe – przyczyna większości niepowodzeń w leczeniu materiałami kompozytowymi. Kompozyty o zmodyfikowanym składzie matrycy polimerowej vs. tradycyjne materiały kompozytowe – teoria a praktyka. Bulk Fill czy Bulk Flow – kryteria wyboru? Jak uniknąć niepowodzeń – co tak naprawdę jest ważne w procedurach klinicznych rekonstrukcji zębów materiałami kompozytowymi?

10:00-11:30

     KB

Historia kompozytów i adhezji.

Generacje systemów wiążących.

Ewolucja materiałów kompozytowych. Wprowadzenie do stomatologii adhezyjnej. Rozwój systemów wiążących i ich obecne zastosowanie. Adhezja do różnych substratów. Poprawa rezultatów klinicznych w stomatologii adhezyjnej.

11:30-12:00

PRZERWA

12:00-13:30

     KP

Współczesny podział kompozytów.

Klasyfikacja pod względem składu, konsystencji sposobu naświetlania i umieszczania. Budowa kompozytów w oparciu o aspekt kliniczny i czynniki na to wpływające. Dobór materiału w zależności od przypadku klinicznego.

13:30-14:30

OBIAD

14:30-16:00

     KB

Modelowanie wypełnień w odcinku bocznym

Wybór narzędzi i materiałów. Opracowanie ubytku w zębach bocznych pod odbudowy kompozytowe. Dobór koloru i podstawy estetyki w pracy z kompozytami. Koferdam w stomatologii adhezyjnej. Odbudowa ubytków obejmujących różne powierzchnie. zębów bocznych

16:00-16:30

PRZERWA

16:30-18:00

     KP

Modelowanie wypełnień w odcinku przednim. Polimeryzacja.

Technika warstwowa uproszczona lub warstwowa z zastosowaniem kompozytów o różnych składach chemicznych. Podbarwiacze, opakery. Makro i mikroanatomia pow. licowania.

Lampy polimeryzacyjne - fotoinicjatory, konstrukcje lamp, sposoby naświetlnia, lampy a skurcz kompozytów.

Dzień drugi

10:00-11:30

     KP

Niuanse adhezyjno-kompozytowe.

Kompozyt w połączeniu z innymi materiałami (naprawa porcelany). Adhezja w kanale korzeniowym, ubytki przyszyjkowe, sposoby zwiększania adhezji. Włókna szklane i polietylenowe - rodzaje, zastosowanie kliniczne.

11:30-12:00

PRZERWA

12:00-13:30

     AM

Uzupełnienia pośrednie z kompozytu laboratoryjnego.

Nakłady, endokorony, licówki. Adhezja vs. retencja. IDS - natychmiastowe pokrycie zębiny. Piaskowanie. Silan. Cementowanie.

13:30-14:30

OBIAD

14:30-16:00

     MK

Polerowanie

Współcześnie podejście do wykończenia odbudów wykonanych z materiałów złożonych. Zastosowanie i wpływ szczoteczek, gumek, past i żywic do modelowania na powierzchnię kompozytu. Dobór metody i materiału do sytuacji klinicznej. Opis protokołu polerowania.

16:00-16:30

PRZERWA

16:30-18:00

     JG

Dopasowanie wypełnień kompozytowych w zgryzie.

Kalkowanie. Funkcja. Kontakty w statyce i dynamice. Czynniki warunkujące najdłuższe utrzymanie się wypełnień kompozytowych w jamie ustnej. Niepowodzenia dotyczące zębów.

 

Zespół

 

     Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - KIEROWNIK NAUKOWY KURSU

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Nauczyciel akademicki. W latach 1982-1987 asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, a obecnie kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej i Katedry Stomatologii Odtwórczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 1991 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2002 roku doktora habilitowanego nauk medycznych, a od 2004 r. jest zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w UM w Łodzi. Od 2008 r. Dziekan Wydziały Lekarsko-Dentystycznego, a od 2009 r. Prodziekan d.s. Stomatologii Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi. Od 2007 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
Autor zintegrowanego programu nauczania materiałoznawstwa stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi. Naukowiec, autor ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, laureat licznych nagród za działalność naukową i dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.
Lekarz praktyk, specjalista w zakresie stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, o szerokich zainteresowaniach, koncentrujących się głównie wokół zagadnień dotyczących materiałoznawstwa stomatologicznego. Doskonale łączy wiedzę lekarską z elementami chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Posiada duży zasób wiedzy o nowoczesnych materiałach oraz technikach wykorzystywanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych, systemów wiążących, cementów szkło-jonomerowych i ich adhezji do szkliwa, zębiny i powierzchni uzupełnień protetycznych. W kręgu jego zainteresowań pozostają także nowoczesne metody wykonawstwa i korozji metalowych konstrukcji protetycznych. Prowadzi wykłady i kursy z zakresu protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej i stomatologii odtwórczej.

     lek. dent. Karol Babiński

Tytuł lekarza dentysty uzyskał na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Jest autorem publikacji, wykładów, warsztatów krajowych i zagranicznych dotyczących zagadnień stomatologii adhezyjnej oraz nowoczesnych technik pracy materiałami kompozytowymi. Uczestnik wielu międzynarodowych stomatologicznych grup dyskusyjnych i laureat pierwszego międzynarodowego konkursu Styleitaliano w 2013 roku. W ostatnich latach współpracował z firma Heraeus Kulzer w roli wykładowcy i konsultanta medycznego z zakresu stomatologii adhezyjnej.

     lek. stom. Jacek Głębocki

Ukończył Akademię Medyczna w Białymstoku w 2002 roku. Były endodonta. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych poruszających różne aspekty stomatologii: endodoncję, implantologię, protetykę, ortodoncję, chirurgię ortognatyczną. Jako jedyny w Polsce i w tej części Europy posiada status Mentora Kois Center – prestiżowego ośrodka szkoleniowo-badawczego w Seattle, USA. Prowadzi wielostanowiskową prywatną praktykę stomatologiczną „Novadent“ w Łomży, gdzie konsultuje każdego pacjenta i koordynuje każdy etap leczenia interdyscyplinarnego (ortodoncja, protetyka, implantologia, chirurgia ortognatyczna). Klinicznie wykonuje protetykę i implantologię. Zwolennik systemowego podejścia w kierunku leczenia obniżającego ryzyko. Wielokrotny uczestnik dorocznego sympozjum w Kois Center podczas którego dochodzi do aktualizacji klinicznych protokołów na podstawie bieżących badań naukowych.

     lek. stom. Marcin Krupiński

Specjalizuje się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz w stomatologii estetycznej. Jedynie leczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik i materiałów z pomocą powiększenia pozwala osiągnąć sukces w leczeniu. Jest Absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Umiejętności i wiedzę zawdzięcza udziałowi w polskich i zagranicznych kursach praktycznych oraz konferencjach naukowych z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W latach 2011 2014 Asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej CM UJ w Krakowie. Także w 2011 został Laureatem ‘Medalu Młodych Pracowników Nauki 2011’ za przeprowadzone autorskie badanie kliniczne. W tajniki nowoczesnej stomatologii wprowadził go prof. dr hab. Jerzy Krupiński (Śląski Uniwersytet Medyczny) – autorytet w dziedzinie współczesnej endodoncji, autor szeregu książek, ponad 150 publikacji, wykładów i kursów praktycznych z zakresu leczenia kanałowego i stomatologii odtwórczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

     lek. stom. Aleksander Maj

Aleksander Maj ukończył Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku. Wieloletnie zaangażowanie w endodoncję i klasyczną protetykę, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Reden MAYO-DENT w Dąbrowie Górniczej. Swoje prace publikuje w czasopismach stomatologicznych. Interesuje się fotografią, kolarstwem górskim i kitesurfingiem. Dobra znajomość języka angielskiego i francuskiego ułatwia porozumiewanie się na międzynarodowych kongresach i zagranicznych szkoleniach. Od 2008 roku prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl

     lek. stom. Krzysztof Polanowski

Krzysztof Polanowski, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endoodncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki. Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent. Autor ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych. Przeprowadził ponad 50 wykładów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 2009 roku członek Rady Naukowej Dentaltown (Editorial Members Boards), jedyny z Europy Środkowo-wschodniej. Bliska współpraca z lekarzami z USA, Kanady i Australii w tym Dr J. Kancą dotycząca adhezji i materiałów kompozytowych. Prywatnie miłośnik przyrody, zapalony podróżnik.

Zapisz się do naszego newslettera aby być na bieżąco z wszystkimi informacjami ** Wysyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Kompozytu reprezentowaną przez Piotra Mendla oraz Aleksandra Maja - w celach informacyjnych. Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz.883) zgodnie z którą mam prawo do wglądu, poprawiania i usuwania danych.

Kolejne filmy wkrótce ..